ส่งมอบโดรนและการสาธิต

การสาธิตการจัดส่ง


เราส่งมอบเครื่องบินที่กําหนดเองให้กับลูกค้าและสาธิตการปฏิบัติการบิน


  • การสาธิตการจัดส่ง

หลังจากการผลิตโดรนที่กําหนดเองเสร็จสมบูรณ์เราจะส่งมอบโดรนไปยังสถานที่ที่ลูกค้ากําหนดและแสดงให้ลูกค้าเห็นในสถานที่ ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่และลูกค้าพึงพอใจมาก

แนะนําผลิตภัณฑ์