การผลิตโดรนการเกษตร - ASUAV

โดรนเกษตร

โดรนการเกษตรเป็นแนวโน้มของการพัฒนาการเกษตรในอนาคต ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์จะมีสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่อุปกรณ์อัจฉริยะสามารถแทนที่การประมวลผลด้วยตนเองได้ ในกระบวนการของการดําเนินงานพื้นที่เพาะปลูกการปลูกการใส่ปุ๋ยการฉีดพ่นการเกษตร ฯลฯ สามารถถูกแทนที่ด้วย UAV